Projecte Plurilingüe

Ja portem força cursos donant cos al projecte plurilingüe.  En el marc del Projecte lingüístic de l'escola, oferim elements formatius que permetin a l'alumnat de comprendre i expressar-se en el màxim de llengües possible: català, castellà, anglès i francès.

Rutines en anglès a infantil

La mestra de llengua anglesa dona la benvinguda en angles als infants d'educació infantil i treballen les rutines quotidianes (el temps, l'esmorzar, els dies de la setmana, qui està malalt, qui es queda a dinar...) 

 

Anglès a infantil

 

English projects

Es realitza a 1r i a 2n de primària i es treballen continguts transversals en llengua anglesa, on els infants treballen en petit i en gran grup, realitzen treballs cooperatius a partir de la metodologia CLIL. Aquesta manera de treballar els motiva per investigar, aprendre, descobrir, experimentar mentres aprenen una nova llengua. 

Science: El medi en anglès

 A hores d'ara  està implantat de 3r a 6è. L'enfocament metodològic consisteix en ensenyar continguts de medi i llengua anglesa simultàniament, augmentant l'exposició de l'alumnat a la llengua estrangera amb l'objectiu d'aprendre continguts i, al mateix temps, fer immersió lingüística provocant la integració de la llengua estrangera de manera natural.

 Francès

L'escola ofereix l'aprenentatge d'aquesta quarta llengua com a matèria complementària amb l'objectiu que l'alumne assoleixi el nivell bàsic per poder-se comunicar oralment.

 També et pot interessar...
Eixos vertebradors de l'Escola Vedruna de Catalunya

Projecte educatiu

SOM UNA XARXA DE 36 ESCOLES D'ARREU DEL NOSTRE PAÍS AMB UN PROJECTE EDUCATIU COMPARTIT Vedruna Catalunya Som comunitats educador...

llegir més »

Llibret de funcionament del centre curs 2020-2021

Benvolgudes famílies,  fent clic a sota on diu "arxius d'interès", s'obrirà el PDF del llibret de funcionament del centre del curs 2020-2021. ...

llegir més »